ห้องสมุดวิทยาลัยการตำรวจ

ไทย English

   หน้าที่ /1
รายชื่อหนังสือแนะนำ 1 รายการ กำลังแสดงรายการที่ 1 - 1

  1. เมื่อรักร้าว เล่ม 1             

เป็นนวนิยายที่ได้รับการยกย่องว่า .....


ผู้แต่ง เพชรน้ำค้าง
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์ กรุงเทพฯ : บ้านวรรณกรรม , ม.ป.ป.  
จำนวน1
 

   หน้าที่ /1

ห้องสมุดสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา 100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-0720